Baner

Trudności towarzyszące rehabilitacji medycznej?>

Sprzęt rehabilitacyjny,poduszka ortopedyczna

Rehabilitacja medyczna - jak powszechnie przyjęto to : kompleksowe pełne i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej fizycznie,  które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub w przypadkach ciężkich dysfunkcji możliwie osiągalnej sprawności fizycznej, a także zdolności do pracy oraz do brania aktywnego udziału w życiu społecznym. Nie należy zapominać, że rehabilitacja to bardzo trudny i czasami ciężki do zrealizowania proces zarówno medyczny, jak i  społeczny. Rehabilitacją ruchową nazywamy – usprawnianie osób z dysfunkcją narządu ruchu. Nauka zajmująca się zagadnieniami z dziedziny rehabilitacji ruchowej to fizjoterapia, a specjalista z tego zakresu to : fizjoterapeuta.
Podstawową trudnością towarzyszącą rehabilitacji jest konieczność znalezienia odpowiedniego fizjoterapeuty , rehabilitanta oraz skompletowania niezbędnego sprzętu; jak chociażby piłka rehabilitacyjna, czy poduszka ortopedyczna. W niektórych wypadkach konieczna jest również pomoc psychologa lub psychiatry, szczególnie gdy przyczyną rehabilitacji jest kontuzja odniesiona w wyniku wypadku, napaści albo innego, traumatycznego wydarzenia. Czasami rany w psychice potrafią goić się o wiele dłużej, niż te na ciele. Powinniśmy mieć to zawsze na uwadze. Kolejny problem jest natury stricte finansowej. Mianowicie:
chodzi tutaj o koszty. Sprzęt rehabilitacyjny, którego szeroki asortyment posiada każdy sklep ortopedyczny jest zazwyczaj bardzo kosztowny. Wielu pacjentów zwyczajnie nie stać na tak duże wydatki, związane z rehabilitacją. Szczególnie często problem pojawia się, gdy mówimy tutaj o osobach starszych, żyjących często ze skromnych emerytur. Istnieją co prawda częściowe lub całkowite refundacje kosztów ze strony państwa, ale często wymagane sprzęty i terapię w prywatnych ośrodkach chory lub jego rodzina muszą opłacić sami.