Rehabilitacja, jako sposób odzyskania pełnej sprawności?

Pomimo wielu regulacji prawnych zmierzających do zwiększanie bezpieczeństwa na drodze : kierowców, pasażerów, pieszych, wypadki w komunikacji samochodowej nadal są bardzo częste. Obrażenie, które odnoszą  ofiary wypadków. kończą się często czasochłonną i kosztowną rehabilitacją.

Wielu lekarzy twierdzi, że wiara w odzyskanie zdrowia jest kluczowym warunkiem do odzyskania pełnej sprawności. Współpraca pacjenta z personelem medycznym, fizjoterapeutami i trenerami , to klucz do sukcesu. Następna kwestia to : sprzęt rehabilitacyjny . Na samym początku należy odwiedzić sklep ortopedyczny, by móc zaopatrzyć się w podstawowe artykuły rehabilitacyjne, chociażby takie jak: poduszka ortopedyczna lub piłka rehabilitacyjna.  Długość rekonwalescencji zależy od wielu czynników, na przykład : rodzaju terapii, skali obrażeń doznanych przy wypadku, częstotliwości i intensywności terapii, dostępu do specjalistycznego sprzętu oraz zaangażowania  rekonwalescenta. Początki rehabilitacji medycznej sięgają czasów cywilizacji antycznych. Już sumeryjskie reliefy znaleziony w świątyni w Ur pokazują skomplikowane jak na owe czasy „zabiegi” rehabilitacyjne. Tak samo malowidła odnaleziona w środku piramid w Gizie .Wraz z rosnącym postępem technologicznym, medycznym i naukowym rehabilitacja medyczna stała się coraz skuteczniejsza. Współczesna technika, technologie komputerowe, dostępne na rynku leki i farmaceutyki są w stanie w sposób znaczny skrócić okres rekonwalescencji chorego, oszczędzić mu wiele wyrzeczeń i cierpień. Jesteśmy w stanie dojść do pełnej sprawności psychicznej i fizycznej , po urazach , które jeszcze niedawno prowadziłyby do trwałej niepełnosprawności lub ciężkiego, trwałego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym.